Menu

Ako to funguje

 1. Za akým účelom bola platforma www.nezastavitelni.sk vytvorená?

  Projekt Birell Nezastaviteľní nie je v pomáhaní žiadnym nováčikom. Vznikol už v roku 2014 v Českej republike pod názvom Birell jízda. Značka Birell je jeho hlavným iniciátorom a sponzorom. V predchádzajúcich ročníkoch sme vďaka projektu vyzbierali viac ako 185 000 EUR na pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Za 5 rokov existencie projektu boli zakúpené športové pomôcky 60 vybraným, ktorí napriek nepriazni osudu našli odhodlanie aktívne žiť a naďalej športovať. Išlo o ľudí, ktorí prekonali ťažkú chorobu, úraz alebo sa narodili so znevýhodnením a predsa zostali silní a nevzdali sa. Peniaze na športové pomôcky sa zbierali prostredníctvom prechodu cez tzv. Birell bránu, ktorá vždy v lete putovala po turisticky exponovaných miestach v Česku a na Slovensku. Za každého človeka, ktorý cez ňu prešiel, venoval Birell na účet Nezastaviteľných 0,20 €. Jedným zo zmyslov projektu Nezastaviteľní bolo motivovať ľudí bez zdravotného znevýhodnenia k tomu, aby športovali a tým pomohli ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Zapojiť sa bolo možné nielen pohybom, ale aj finančnou zbierkou, či nákupom na oficiálnom e-shope Nezastaviteľných.

  Platforma www.nezastavitelni.sk je teda medzi nami už niekoľko rokov, ale mechanika projektu sa od tohto roku podstatne mení. Prechody cez Birell brány a nákup špeciálnych športových pomôcok pre ľudí so zdravotným znevýhodnením sú už minulosťou. Pod záštitou značky Birell sme sa rozhodli, že sa staneme v Česku a na Slovensku pioniermi a vytvoríme revolučnú webovú platformu podporujúcu inklúziu ľudí so zdravotným znevýhodnením. To všetko prostredníctvom realizovania športových a iných voľnočasových aktivít, cez ktoré používateľov platformy prepojíme. Vďaka tejto platforme má človek so zdravotným znevýhodnením možnosť zažiť aktivitu, po ktorej túži a zároveň spoznať nových ľudí. Podobnú možnosť získava registráciou aj človek bez znevýhodnenia. Okrem toho, že bude robiť aktivitu, ktorá ho baví a ktorej sa sám vo voľnom čase venuje, bude aj nenahraditeľným pomocníkom na ceste za zážitkom.

 2. Pre koho je projekt určený?

  Pre kohokoľvek, kto dovŕšil vek 18 rokov a rád športuje. Jednoducho pre všetkých dospelých, ktorí trávia svoj čas aktívne. Princípom projektu je, aby sa všetci používatelia zaregistrovaní na platforme snažili o inklúziu. Inklúzia je založená na akceptovaní rôznorodosti, pokiaľ ide o pohlavie, národnosť, rasu, jazykový pôvod, sociálne pozadie, úroveň výkonu či znevýhodnenie. Na komunitnej platforme www.nezastavitelni.sk podporujeme snahu ľudí so zdravotným znevýhodnením žiť normálny život. Prepájaním ľudí bez zdravotného znevýhodnenia s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením búrame fyzické i mentálne bariéry. Projektom ukazujeme, že zdravotné znevýhodnenie neznamená automaticky pre daného človeka, že nemôže športovať a byť aktívny, ale naopak. Vďaka tejto platforme má človek so zdravotným znevýhodnením možnosť zažiť aktivitu, po ktorej túži a zároveň spoznať nových ľudí. Takú istú možnosť získava registráciou aj človek bez znevýhodnenia. Okrem toho, že bude robiť aktivitu, ktorá ho baví a ktorú sám vo voľnom čase robí, bude aj pomáhať.

 3. Aké aktivity môžu byť súčasťou projektu Nezastaviteľní?

  Môže to byť akákoľvek voľnočasová aktivita, vďaka ktorej dochádza k inklúzii ľudí so zdravotným znevýhodnením. Tieto aktivity môžu byť aj jednorazové, avšak našou ambíciou je, aby sa opakovali na pravidelnej báze. Primárne sa jedná o športové aktivity ako beh, cyklistika či turistika. Dôležité je určite poznamenať, že nám tu nejde o dosahovanie vrcholových výkonov. Ide nám o získavanie spoločných zážitkov, o predávanie si skúseností a vytváranie priateľstiev.

 4. Čo nájdem na podstránke Dopytované aktivity?

  Obsahom tejto podstránky sú inzeráty, ktoré vytvoril používateľ so zdravotným znevýhodnením. Používateľ so zdravotným znevýhodnením dostáva po zaregistrovaní možnosť vytvoriť prianie ‑ dopytovať aktivitu, ktorú by rád absolvoval. Takýto používateľ zadáva dopyt, pretože hľadá parťáka, aby mohol spolu s ním vykonávať vysnívanú aktivitu.

 5. Čo nájdem na podstránke s názvom Ponúkané aktivity?

  Obsahom tejto podstránky sú inzeráty, ktoré vytvoril používateľ bez zdravotného znevýhodnenia. Inzeráty reprezentujú ponúkané aktivity. Používateľ bez zdravotného znevýhodnenia dostáva po zaregistrovaní možnosť vytvoriť inzerát – ponúknuť aktivitu, ktorú by s používateľom so znevýhodnením rád absolvoval. Mala by to byť aktivita, ktorú používateľ pozná a už ju vykonával. Takýto používateľ zadáva ponuku, pretože ponúka možnosť zúčastniť sa aktivity používateľovi so zdravotným znevýhodnením spolu s ním.

 6. Ako prebieha schvaľovanie zaregistrovaného používateľa?

  Po vytvorení profilu používateľom sa každý takýto profil nachádza vo fáze „Na schválení administrátorom“. Používateľom je stále umožnené vytvárať inzeráty aj požiadať o prepojenie, teda zareagovať na inzerát vytvorený iným používateľom. Následne obdrží administrátor notifikáciu, aby schválil profil používateľa aj ním vytvorený inzerát alebo žiadosť o prepojenie.

  Administrátor z Občianskeho združenia Platforma rodín posúdi záujemcom uvedené informácie v registračnom formulári. Pokiaľ je všetko v poriadku dochádza k schváleniu registrácie. Používateľovi o tom príde notifikácia.

 7. Som trošku zmätený, či po registrácii dopytujem aktivitu alebo ponúkam aktivitu?

  Každý zaregistrovaný používateľ platformy má umožnené pridávať na platformu inzerát. Podľa toho, či si v registrácii označil „mám zdravotné znevýhodnenie“ alebo „nemám zdravotné znevýhodnenie“, je ti umožnené vytvorenie inzerátu v príslušnej sekcii. Ak sa jedná o používateľa so zdravotným znevýhodnením, je ti umožnené dopytovať aktivitu. Všetky schválené dopytované aktivity sú obsahom podstránky Dopytované aktivity, na ktorej si ich môžeš filtrovať podľa miesta, dátumu, či typu aktivity. Posledné pridané priania sú zobrazované aj na hlavnej stránke, v ľavom stĺpci zvýraznenom žltou farbou.

  Naopak, ak sa jedná o používateľa bez zdravotného znevýhodnenia, je mu umožnené ponúkať aktivitu. Všetky schválené ponúkané aktivity sú obsahom podstránky Ponúkané aktivity, na ktorej si ich môžeš filtrovať podľa miesta, dátumu, či typu aktivity. Posledné pridané ponúkané aktivity sú zobrazované na hlavnej, v pravom stĺpci zvýraznenom tyrkysovou farbou.

 8. Ako prebieha schvaľovanie inzerátu?

  Administrátor dostáva upozornenie na nový inzerát a používateľ vo svojom profile vidí, že daný inzerát čaká na schválenie. Po schvaľovaní inzerátov vidí na svojom profile stav schválené alebo neschválené. Schválený inzerát sa zverejní pre ostatných používateľov a môžu naň reagovať, inzerát ktorý čaká na schválenie aj neschválený inzerát nie je viditeľný pre ostatných používateľov. Počet inzerátov, ktoré takto používateľ vytvorí nie je nijako obmedzený a môže ich vytvárať aj v priebehu schvaľovania predtým vytvoreného inzerátu.

  Schvaľovanie prebieha tak, že administrátor – koordinátor z OZ Platforma rodín skontaktuje inzerenta za účelom overenia uvedených informácii v inzeráte a posúdenia vhodnosti inzerovanej aktivity pre projekt. Pokiaľ je všetko v poriadku dochádza k schváleniu inzerátu.

   
 9. Ako prebieha schvaľovanie prepojenia používateľov?

  Akonáhle prihlásený používateľ prejaví záujem o spojenie s iným používateľom formou reakcie na inzerát, dostáva administrátor upozornenie na túto žiadosť a potom nasleduje proces schvaľovania. Administrátor skontaktuje inzerenta aj používateľa, ktorý na inzerát zareagovali a posúdi vhodnosť plánovaného prepojenia. Používateľ vo svojom profile vidí v sekcii reakcie na inzeráty stav žiadosti: čaká na schválenie, prípadne schválené a neschválené (pre dokončenie schvaľovacieho procesu).

  V momente schválenia inzerátu dostávajú obaja používatelia informáciou formou e-mailovej notifikácie, že došlo k prepojeniu. Po schválení prepojenia si môžu používatelia pri danom inzeráte písať pomocou spoločnej diskusie, aby sa mohli dohodnúť kedy a kde danú aktivitu spolu zrealizujú.

 10. Aké zdravotné znevýhodnenie ma vopred vyraďuje z možnosti zapojiť sa do projektu Nezastaviteľní?

  Žiadne zdravotné znevýhodnenie ťa vopred nevyraďuje z možnosti zapojiť sa do projektu. Avšak aktivity, ktoré si vyžadujú okrem prepojenia s iným používateľom aj dodatočnú materiálnu, či inú pomoc, môžu byť v danej chvíli neschválené z dôvodu naplnenia kapacity určenej na chod projektu. Každý jeden zaregistrovaný používateľ bude počas schvaľovania profilu kontaktovaný administrátorom, aby mu objasnil znevýhodnenie a možnosti zúčastniť sa požadovanej aktivity.

 11. Prečo požadujete, aby som v rámci registrácie nahral aj moju lekársku dokumentáciu?

  Požadujeme to z dôvodu, aby sme vedeli vyhodnotiť, či je tebou požadovaná aktivita (prianie) realizovateľná. Z hľadiska tvojej bezpečnosti musíme mať vopred možnosť poznať s akým zdravotným znevýhodnením sa do projektu prihlasuješ. Chceš predsa, aby ti bol parťákom človek bez znevýhodnenia, ktorý pravdepodobne nebude mať žiadnu alebo iba malú skúsenosť s človekom so zdravotným znevýhodnením. Budeme ho musieť, vo väčšej alebo menšej miere, na danú aktivitu spoločne pripraviť. Alebo naopak pripraviť teba, ak zareaguješ na inzerát ponúkaný človekom bez znevýhodnenia. O tom, ako spracúvame info z lekárskej dokumentácie sa dozvieš na podstránke Ochrana osobných údajov.

 12. Akú pomoc mi môže Birell v súvislosti s realizáciou aktivít poskytnúť?

  Birell vie poskytnúť pomoc týkajúcu sa predovšetkým nasledujúcich oblastí:

  • zariadenie transportu na miesto aktivity,
  • poskytnutie osobného asistenta po dobu trvania aktivity,
  • vypožičanie športovej pomôcky nevyhnutnej na uskutočnenie aktivity.

  Pomoc nie je pri žiadnej z aktivít garantovaná, ak to nie je explicitne uvedené administrátorom v rámci inzerátu. Požadovaná pomoc je posudzovaná počas schvaľovania inzerátu. Ak je požadovaná pomoc schválená, je hradená poskytovateľom – Birellom.

 13. Čo ak chcem ukončiť prepojenie s iným používateľom?

  Prepojenie s iným používateľom je možné zrušiť priamo v danom inzeráte, kliknutím na Zrušiť prepojenie. Následne sa chat medzi používateľmi uzavrie a prepojenie sa ruší.

 14. Čo nastáva po tom, keď som aktivitu zrealizoval?

  Po uskutočnení aktivity nás zaujíma, ako boli s jej priebehom obaja účastníci spokojní. Preto zasielame formulár spätnej väzby, v ktorom je možné okrem hodnotenia absolvovanej aktivity napísať aj krátky príbeh o jej priebehu. Bude tam možné nahrať fotky a videá, ak účastníci nejaké počas aktivity zhotovili a chcú sa o ne s nami podeliť. Spätnú väzbu používame na neustále vylepšovanie funkcionality platformy, vrátane procesu prepájania používateľov. Obsah, ktorý nám nahráte, používame na tvorbu článkov, ktoré sú súčasťou nášho blogu. Našim zámerom je, aby aj ostatní používatelia platformy dostávali inšpiráciu, čo všetko je možné vďaka projektu Nezastaviteľní zažiť a spoznali príbehy ostatných. Spätnú väzbu budeme dopytovať od oboch účastníkov aktivity – prepojených používateľov.

 15. Kam sa dostanú fotky a videá, ktoré nahrám do formulára spätnej väzby, pri hodnotení aktivity?

  Fotky a videá, ktoré nahráte do formulára spätnej väzby budú použité v rámci obsahu podstránky Články a galéria. Na tejto podstránke budeme zbierať zážitky z aktivít, ktoré sa podarilo vďaka projektu Nezastaviteľní uskutočniť.