Menu

Tip na výlet Kunerad: Stránsky potok tečie mimo doliny

dátum zverejnenia: 19. 8. 2020

Tip na výlet Kunerad: Stránsky potok tečie mimo doliny

Parametre okruhu

Dĺžka 3,9 km, celkové prevýšenie 100 m, maximálne stúpanie 15% pre smer uvedený v titule, 10% pre opačný smer, trvanie 1-2 hodiny, povrch 70% asfalt alebo šotolina, 30% ujazdená hlina, prostredie 50% les (v ňom miestami rekreačné chatky), 50% intravilán a lúky.

Vhodnosť

Celá dĺžka okruhu žiaľ nie je vhodná pre jazdcov na elektrických vozíkoch. Títo si môžu zajazdiť na skrátenom okruhu, ktorý opíšem v závere časti Opis trasy. Aj vozíčkar s ručným pohonom vozíka bude pri prekonaní Stránskeho potoka (či už brodom alebo lávkou) potrebovať pomoc svojho parťáka. Okruh je vhodný aj pre horských, menej pre cestných cyklistov s klasickým alebo ručným pohonom. Maximálne stúpanie 15% resp. klesanie 10% je vypočítané podľa veľmi približného digitálneho modelu terénu. V skutočnosti to bude menej. Cesty majú premenlivú, prevažne však dobrú kvalitu. V lese môže byť ich zjazdnosť ovplyvnená ťažbou kalamitného dreva. Trasa je vhodnejšia na pracovné dni, kedy po lesných cestách premáva autami menej chatárov, avšak môžu sa vyskytnúť drevorubači. Zabezpečte si pitný režim nezávislý na miestnych zdrojoch. V prípade núdze si pitnú vodu môžete vypýtať od chatárov alebo dedinčanov.

Opis trasy

Najlepšie miesto na nástup na okruh je bezplatné parkovisko za futbalovým štadiónom TJ Partizán Kunerad na návrší nad ulicou Na brehu. Najbližšia zastávka verejnej autobusovej dopravy je Kunerad - Kuneradce ca. 700 m nižšie v dedine.

Z východiska sa vyberte najprv k Stránskemu potoku, aby ste si preskúmali možnosť jeho prekonania. Pozor, Stránsky potok nenájdete v doline, ale na plošine ca. 100 m na sever od rohu futbalového štadióna. Dávni vodohospodári mu tu prekopali umelé koryto, ktorým ho traverzom previedli do dediny Stránske. Triezvo zhodnoťte svoje schopnosti prejsť na druhú stranu potoka buď brodom alebo lávkou. Na základe tohto úsudku zvolíte návratovú časť trasy.

Od Stránskeho potoka a štadióna sa spustíte smerom k dedine. Na križovatke pod štadiónom sa vyberiete traverzovou uličkou Povrázky smerom k cintorínu a kostolu. Tu sa pripojíte na hlavnú cestu vedúcu k zámku Kunerad, ale hneď vzápätí ju opustíte a popri kostole po Kostolnej ulici stúpate nad dedinu k chatovej oblasti. Popri nej už po rovinke prejdete až do Stránskej doliny. Mostíkom sa dostanete na druhú stranu potoka a za ním pokračujete po modro značenej lesnej ceste doprava smerom k Stránskej hájovni, pod ktorou je turistický rázcestník. Medzi mostíkom a rázcestníkom môžete obdivovať odpichnutie časti Stránskeho potoka do traverzového derivačného kanála. Na rázcestníku sa ostro otočíte doľava na lesnú cestu traverzujúcu von z doliny smerom k ďalšej chatovej oblasti. Okolo malého potôčka môžete obdivovať mikroreliéf zosuvu spôsobeného podmáčaním svahu. Lesná cesta mierne stúpa k rozvetveniu ciest. Ľavá vetva mierne klesá a vedie k rekreačnému zariadeniu Paradise. Pravá vetva mierne stúpa. Ňou sa vyberiete. Po ca. 500 m vás dovedie ku križovatke s lesnou cestou prichádzajúcou zo susednej Medzihorskej doliny. Pod križovatkou môžete obdivovať ďalšie podmáčané zosuvové územie. Po lesnej ceste naberiete kurz späť k futbalovému štadiónu. Na ostrej zákrute hlavnú lesnú cestu opustíte a vyberiete sa po vedľajšej s trochu horšie spevneným povrchom. Tá vás privedie k brodu resp. lávke cez Stránsky potok. Po jeho prekonaní vás čaká posledných 100 m k rohu štadióna.

Zákres trasy v Google Maps nájdete na tomto odkaze.

Ak si na prekonanie Stránskeho potoka pri štadióne netrúfate, pri spomínanom mostíku na konci Kostolnej ulice pod Stránskou hájovňou sa vyberiete doľava po modro značenej lesnej ceste popri prirodzenom, dolinnom toku Stránskeho potoka až ku križovatke pod štadiónom. Od križovatky hore briežkom späť k východisku trasy. Ak sa vám to máli, môžete si pridať miniokruh Kuneradce – kostol – Povrázky – štadión. Alebo si pridajte lalok s návratom po medzihorskej lesnej ceste okolo rekreačného zariadenia Paradise späť k rázcestníku pod Stránskou hájovňou a od neho modro značenej lesnej ceste späť. Kratší náhradný okruh má bez prídavku po dedine dĺžku 2,9 km. Dlhší s lesným lalokom má 5,2 km.

Zdroj obrázkov v texte: Google Maps
Zdroj ilustračného obrázku: Google street view
Zdieľať článok na Facebooku

Chceš zažiť niečo podobné?

Prihlás sa

Nemáš účet? Zaregistruj sa.