Menu

Registrácia nového účtu

Na úspešné dokončenie registrácie je nutné vyplniť všetky položky

 • 1. krok
 • 2. krok
 • Nevyplnil si správne všetky povinné polia
Profil

Heslo spĺňa tieto podmienky

 • Zložené minimálne z 8 znakov
 • Obsahuje jedno veľké písmeno
 • Obsahuje jedno malé písmeno
 • Obsahuje jednu číslicu

Zvoľ si profilové foto

Aby sme ťa mohli spojiť s tvojím parťákom, je nutné nahrať profilovú fotku, kde bude vidieť tvoju tvár tak, aby ťa podľa nej bolo možné spoznať pri stretnutí na schôdzke. Fotky nahrávaj vo formáte jpg alebo png s maximálnou veľkosťou 20 MB.

 • Profilové foto je povinné
Osobné údaje
 • Meno a priezvisko je povinné
 • Dátum narodenia je povinný
 • Telefónne číslo je povinné
 • Adresa trvalého bydliska je povinná
Podmínky
Áno, súhlasím s podmienkami projektu, s ktorými som sa oboznámil/-a v zmysle „Ako to funguje“.

Áno, súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených vyššie vo formulári pre účel mojej účasti na projekte „BIRELL NEZASTAVITEĽNÍ“ a jeho vyhodnotenia, prevádzkovateľom Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., IČO: 31 648 479, so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš. Potvrdzujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Beriem na vedomie, že poskytnutie požadovaných osobných údajov je dobrovoľné, spracúvanie osobných údajov pre účely projektu je podmienkou pre moju účasť na aktivite, v prípade odvolania súhlasu bude účasť ihneď ukončená. O prístup k údajom, o ich opravu, prenos alebo vymazanie, prípadne aj obmedzenia spracovania je možné požiadať zodpovednú osobu prevádzkovateľa na: personaldataprotection@eu.asahibeer.com. Ak sa domnievaš, že sú tvoje údaje spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, máš právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov SR. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov pre účel súťaže nájdete v sekcii Ako to funguje a v dokumente Ochrana súkromia.

Áno, udeľujem bez výhrad a bezodplatne súhlas s využitím fotografií a audio-/video záznamov, ktoré môžu byť zhotovené počas realizovanej aktivity a to pre účely prezentácie, reklamy a propagácie spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. a jej výrobkov, a to umiestením na internete (tj. na webových stránkach spoločnosti a ďalších súvisiacich webových stránkách) v súvislosti s projektom „BIRELL NEZASTAVITEĽNÍ“.

Áno, súhlasím so spracúvaním osobných údajov (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefón, e-mail) za účelom zasielania noviniek a informácií o projekte „BIRELL NEZASTAVITEĽNÍ“, na dobu realizácie tohto projektu, najdlhšie 3 roky alebo do skoršieho odvolania súhlasu.